Downloads

Op deze pagina vindt u onze belangrijkste protocollen en andere documenten die voor u en onze leerlingen belangrijk zijn om te weten:

Pestprotocol

School ondersteuningsprofiel (SOP) 2021

Schoolgids 2019/2020

Veiligheidsplan

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Leerlingenquête 2019-2020

Ouderenquête 2019-2020

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden