De School

Openbare school
Onze school is een openbare school en onderdeel van Openbaar Onderwijs Emmen.
Openbaar Onderwijs Emmen wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaaleconomische achtergrond.
Een openbare school kenmerkt zich door:

  • algemene toegankelijkheid;
  • het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook;
  • principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen;
  • goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel;
  • het geven van de gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen daar waar de ouders dit wensen;


Obs de Bente
Westerdiep OZ 96
7881 HG Emmer Compascuum
Tel: 0591-353320
 e-mail: administratie@obs-bente.nl
website: www.obs-bente.nl

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden