Verkeersveiligheid (DVL)

Verkeersregels:

Een veilige route van en naar school vinden wij als school heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat dit gegarandeerd kan worden, hebben wij de medewerking van alle leerlingen, (groot)ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen nodig. Langs deze weg willen wij u wijzen op de verkeersregels die zijn opgesteld in overleg met de werkgroep verkeer (verkeersouders). Wij vragen u om deze regels in acht te nemen, zodat we er samen voor zorgen dat onze leerlingen en (groot)ouders een veilige rit van en naar school kunnen maken. Tot onze spijt zien we nog vaak dat een aantal regels niet worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld; het niet parkeren op de vakken voor de school en in de berm en het niet keren op de weg voor de school. De regels zijn hieronder toegevoegd. Wij willen de ouders vragen om deze regels ook te bespreken met de grootouders en/of oppas van de kinderen, omdat we merken dat zij vaak niet op de hoogte zijn van de verkeersregels die er op school gehanteerd worden.

  
Verkeersregels:
                                                                                                 

- Parkeer uw auto op de parkeerplaats naast de school, dus niet voor de school (dit zijn geen parkeervakken). 
- Parkeer uw auto nooit in de berm aan de westzijde van het Westerdiep.
- Keer uw auto niet op de rijbaan voor de school.
- Kinderen uit laten stappen kan op de ‘Kiss and Ride’ vakken voor de school (stoppen-uitstappen-doorrijden). Laat uw kind aan de schoolkant uitstappen.
- Laat uw kind op de fiets naar school gaan. Er is namelijk geen voetpad aan het Westerdiep.
- Nooit stilstaan op het rode vlak voor de school.
- Houd rekening met medeweggebruikers op de rijbaan naar school.
- Kinderen stappen bij kruispunten van de fiets af.
- We fietsen aan de rechterkant van de weg. 
- De fietsen van de kinderen dienen in een goede staat te zijn (technisch en verlichting).
- We fietsen alleen of maximaal met z’n tweëen naast elkaar.
- Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand.
- Matig uw snelheid in de buurt van de school en kijk extra goed uit bij het wegrijden.
- De maximumsnelheid op het Westerdiep is: 30 km/uur.
- Volg de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op bij het verlaten van de school. Niet vertrekken voordat u toestemming heeft.
- Wie rechtsaf op de fiets moet (richting Runde), gaat bij de rechter verkeersbrigadier staan, wie linksaf gaat (richting Doorsnee) moet bij de linker verkeersbrigadier gaan staan.
- Spreek elkaar aan op de handhaving van de afgesproken gedragsregels. Geef als ouder het goede voorbeeld.

Drents Verkeersveiligheids Label (DVL):

 
Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen op de hoogte zijn van de gevaren in het verkeer en dat ze de verkeersregels goed kennen.
Voor onze verkeersecucatie maken wij gebruik van de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. De lessen worden om de week gegeven in alle groepen.
Tevens hebben wij ieder schooljaar een aantal verkeersprojecten en of thema's. Deze hebben allen te maken met de bewustwording van verkeersveiligheid van onze leerlingen en hun eigen gedrag in het verkeer. Deze projecten en/of thema's zijn:

- Van 8 naar 1 (op de fiets naar het VO)
- Fietscontrole door VVN voor alle groepen
- Dode hoek project / Voorlichting Qbuzz
- Verkeersplein op het onderbouwplein (hier worden de voorrangsregels en rijrichting aangeleerd)
- Verkeersvoorstellingen

Onze school heeft zich aangemeld om het Drents Verkeersveiligheids Label te behalen, omdat we het van belang vinden dat we de noodzaak van een goede verkeersveiligheid uitstralen naar de buurt en naar ouders. Onze verkeerswerkgroep bestaat uit Renate Wessels (ouder) en Mark Woltman (directie). Voor vragen over verkeer of verkeersveiligheid kunt u bij een van hen terecht.
 
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden