Schooltijden en opvang

Schooltijden


Onze school heeft sinds het schooljaar 2018/2019 een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (op vrijdag alleen de groepen 4 t/m 8).
 
De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 zijn op woensdagmiddag en vrijdag vrij.
De leerlingen van groep 3 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zijn op woensdagmiddag vrij.
 

De schooltijden zijn:
 
Maandag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8
Dinsdag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8
Woensdag  08.30 – 12.15  Groepen 1a t/m 8
Donderdag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8
 Vrijdag  08.30 – 12.00  Groep 3
   08.30 – 14.30  Groepen 4 t/m 8
 
 

Buitenschoolse opvang (BSO) Voor en na schooltijd

BSO & Ko verzorgt ook buitenschoolse opvang. Hiervoor beschikt BSO & Ko over een eigen ruimte in het schoolgebouw. Deze ruimte, is sfeervol ingericht, geeft kinderen een gevoel van veiligheid en is afgestemd op hun leeftijd en belangstelling. Alleen bij voldoende aanmeldingen (vanaf 10 leerlingen) wordt de ruimte voor de BSO in het gebouw gebruikt. Bij te weinig aanmeldingen worden de leerlingen opgevangen in de locatie de Deele in het centrum van Emmer Compascuum. Het vervoer naar school of van school naar de Deele wordt in dat geval verzorgd.

 
Locatie
Tijdens de opvanguren krijgen de kinderen de gelegenheid om plezier te maken en BSO-tijd als vrije tijd te ervaren. Hiervoor zullen voldoende speel- en spelmogelijkheden beschikbaar gesteld worden. De veiligheid van de ruimte is belangrijk en voor de BSO ruimte is een gebruiksvergunning afgegeven. Ook zullen we veel gebruik gaan maken van het schoolplein.
 
 
Organisatie
Voor schooltijd zijn kinderen welkom bij BSO & Ko om hun dag rustig te beginnen. Ze mogen tekenen of knutselen, een spelletje spelen of het zelf meegenomen ontbijt eten. Op een met de school afgesproken tijdstip ruimt iedereen zijn spullen op en mogen de kinderen naar buiten om met klasgenootjes te spelen of gaan ze verder de school in. De kinderen uit groep 1a en 1b/2 worden naar hun klas gebracht.
 
Het is ook mogelijk om na schooltijd op school te blijven bij de naschoolse opvang. Er zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig en BSO&Ko staat garant voor kwalitatief goede opvang. Kinderen worden verwelkomd met drinken, fruit en een koekje en ze krijgen de mogelijkheid om iets over hun schooldag te vertellen of te laten zien wat ze gemaakt hebben. Daarna mogen de kinderen zelf aangeven wat ze willen doen. We vinden het belangrijk dat er een gedoseerd en gevarieerd activiteitenprogramma is. Immers een kind heeft naast de inspanningen van school ontspanning nodig.
 
Ook tijdens schoolvakanties is er opvang beschikbaar. Eventueel (bij geringe aanmeldingen zie hierboven) worden de kinderen opgevangen op onze andere locatie voor buitenschoolse opvang in het cultureel centrum (de Deele) Tijdens de vakantieperiode is er een activiteitenprogramma met een thema, deze wordt afgestemd op het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO. Daarbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en de leeftijden van de kinderen.
 
Contactgegevens
Telefoon          : Evi Potze, 06 – 39 44 89 05
Website           : www.kinderopvangukenpuk.nl
E-mail              : info@kinderopvangukenpuk.nl
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden