Obs de Bente is een openbare basisschool in Emmer Compascuum. Op deze website vindt u algemene informatie over onze school en ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat ouders en hun kind(eren) een goed gevoel hebben bij hun keuze voor de juiste basisschool. Een kind gaat namelijk minstens 8 jaar lang naar een school en moet zich hier vooral prettig en veilig voelen. Dit is namelijk een voorwaarde voor leerlingen om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

Brede ontwikkeling

Wij zijn een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken.

Obs de Bente is een gemoedelijke, laagdrempelige school, met een professionele cultuur, waarbij we veel waarde hechten aan de samenwerking tussen ouders en de school op basis van wederzijds respect. Uiteraard is het met plezier naar school gaan een essentiële voorwaarde om goed te kunnen leren. We hechten daarom veel waarde aan een prettige en veilige sfeer op onze school. Om dit te kunnen waarborgen beschikken we over een anti-pestprotocol, hebben we een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling (PAD) en monitoren we jaarlijks 2 keer het welbevinden van onze leerlingen middels SCOL. De school beschikt over een inpandige Voorschool (Uk&Puk) en een Buurtvereniging (de Viersprong). De school telt gemiddeld zo’n 135 leerlingen per schooljaar (inclusief de leerlingen van de Voorschool).  
 
De Bente wil een lerende school zijn; de leerlingen leren van de leerkracht, leren van elkaar en leren door zelfstandig te leren. De school stelt zoveel mogelijk in het werk om de leerling alle basiskennis en vaardigheden bij te brengen, welke het nodig heeft voor zijn of haar vervolgopleiding in het Voortgezet Onderwijs. Om goed adaptief onderwijs te kunnen bieden maken we gebruik van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) en geven we, bij de instructiegevoelige lessen, instructie middels het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie), waarbij we veel gebruik maken van wisbordjes, digitale hulpmiddelen (Digiborden/Chromebooks) en diverse coöperatieve werkvormen. Tevens volgen wij onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan a.d.h.v. een, door de school zelf ontwikkeld, leerlingvolgsysteem. Met dit systeem zijn we in staat om na iedere methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (Cito) toets de resultaten van iedere leerling te analyseren en te interpreteren, waardoor we ons leerstofaanbod per leerling kunnen aanpassen waar nodig, zodat we op ieder moment kunnen aansluiten op de ‘zone der naaste ontwikkeling’ van ieder individu.   

Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind(eren)? Neemt u in dat geval gerust vrijblijvend contact op met de Locatiedirecteur voor een rondleiding door de school.

Graag tot ziens!

Team Obs de Bente 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden