Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Deze nieuwsbrief bevat de volgende nieuwsitems:
 
- Start schooljaar
- Rapporten inleveren
- Ontruimingsoefening/actie
- Zakelijke  ouderavond
- Informatieavond VO ouders groep 8
- Brede School ladders
- Zakelijke ouderavond, informatie avond en kijkochtenden
- Continurooster
- Gym op vrijdag
- Weerbaarheidstraining groep 8
- Folders/reclame
- SchouderCom
- Luizencontrole
- Volgende nieuwsbrief
 
Heel veel leesplezier!
 
Team obs de Bente.
Nieuwsbrief 1

Donderdag 06 september 2018

Nieuwsoverzicht
© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden